W naszej szkole pracuje czterech pedagogów szkolnych, którzy obejmują opieką następujące klasy:

Irena Kilian – pedagog specjalny – gabinet 015 (parter)

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Marta Chojnacka – klasy I – III  – gabinet 102 (I piętro)

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Anna Maria Kaniuk – klasy IV – VI  – gabinet 102 (I piętro)

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek