W naszej szkole pracuje dwóch pedagogów szkolnych, którzy obejmują opieką następujące klasy:

Irena Kilian – pedagog specjalny – klasy 0 – III -gabinet 013 (parter)

Czwartek: 11:00 – 13:55; 16:00 – 16:30

Anna Maria Kaniuk – klasy IV – VI – gabinet 102 (I piętro)

Czwartek: 15:00 – 16:00

Piątek: 11:10 – 12:30